Trwały uszczerbek na zdrowiu – co to jest?

Trwały uszczerbek na zdrowiu to pojęcie dobrze znane w ubezpieczeniach, ale nie do końca zrozumiałe. Wiele osób ma poważny problem z ustaleniem, czym dokładnie jest, co konkretnie oznacza. Dlatego warto w kilku słowach wyjaśnić to zagadnienie. 

Czym jest trwały uszczerbek na zdrowiu?

Trwały uszczerbek na zdrowiu to po prostu uszkodzenie ciała, narządu albo układu. Jest tu uszkodzenie, którego nie da się naprawić. W dodatku uszkodzenie to musi być efektem nieszczęśliwego wypadku. Wówczas możemy mówić o trwałym uszczerbku na zdrowiu. Nieszczęśliwy wypadek w tej sytuacji to nie zdarzenie celowo wywołane przez poszkodowanego. Chodzi tu o wypadek, na który nie miał on żadnego wpływu. O zdarzenie nagłe i niemożliwe do uniknięcia. Na przykład trwałym uszczerbkiem na zdrowiu może być złamanie ręki albo zawał, który był spowodowany stresem. Do uszczerbku można więc w sumie zaliczyć uszkodzenie ciała, a nawet rozstrój zdrowia. W przypadku zdarzenia mającego miejsce w miejscu pracy odszkodowanie wypłaca ZUS. Jeśli po pracy, na przykład na spacerze, to wówczas przydatne byłoby NNW, czyli ubezpieczenie obejmujące takie właśnie sytuacje. 

Ile za 1 procent uszczerbku na zdrowiu?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może mieć za każdym razem inną wartość. Zależy ona od przypadku, a także przede wszystkim od firmy. Jedna firma ubezpieczeniowa wypłaca poszkodowanemu więcej, inna mniej. Dlatego jeśli wpiszemy do wyszukiwarki internetowej słowa ile za 1 procent uszczerbku na zdrowiu pzu, dowiemy się więcej. Wyliczaniem wysokości odszkodowania zajmuje się komisja, która składa się z lekarzy specjalistów. Stopień uszczerbku jest określany na podstawie stosownych dokumentów i wyliczeń. Trudno jest w tym przypadku operować konkretnymi kwotami, nie znając konkretnej sytuacji. 

Niezależnie od tego, ile kto ma szansę dostać za uszczerbek na zdrowiu, powinien być ubezpieczony. Pieniądze z ubezpieczenia mogą być w takich sytuacjach bardzo pomocne. Przydać się na leczenie albo na przykład rehabilitację.